Environmentálna politika

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Záväzok manažmentu spoločnosti
Spoločnosť Rona, a.s. si plne uvedomuje dôsledky a dopady svojej podnikateľskej činnosti a zaväzuje sa plniť prijatú environmentálnu politiku. Environmentálna politika vedie k ochrane životného prostredia, šetreniu prírodných zdrojov a zamedzovaniu negatívnych vplyvov páchaných na okolitom prostredí.

Viac v PDF.